این روزها بحث دفاع از حقوق جانداران به قدری رو آمده که بعید نیست چند سال بعد، خوردن گوشت گوسفند و گاو بشود مثل خوردن گوشت آدم: چندش‌ناک و غیر قابل باور و دیگر هیچ کس گوشت نخورد مگر یک عده آدم بی اخلاقِ بی شرفِ عقب مانده. فکر کنم همین الان هم داوری گیاه‌خواران درباره ما که گوشت می‌خوریم چیزی شبیه همین است.
گویا اخلاق مدار بودن انسان هم مانند بی اخلاقی اش بی حد و مرز است.